Ingen endring av vedtaket om reduksjon i tariffene i gasstransportsystemet Gassled

Olje- og energiminister Tord Lien endrer ikke vedtaket om å redusere tariffene i gasstransportsystemet Gassled. Vedtaket, som trådte i kraft 26.juni i år, innebærer at tariffene for nye transportavtaler blir redusert etter 1.10.2016. Tariffene for allerede inngåtte transportavtaler er ikke endret. Tariffene endres kun for de deler av Gassled som vil oppnå den forutsatte avkastning.

Olje- og energiminister Tord Lien endrer ikke vedtaket om å redusere tariffene i gasstransportsystemet Gassled. Vedtaket, som trådte i kraft 26.juni i år, innebærer at tariffene for nye transportavtaler blir redusert etter 1.10.2016. Tariffene for allerede inngåtte transportavtaler er ikke endret. Tariffene endres kun for de deler av Gassled som vil oppnå den forutsatte avkastning. 

- God ressursforvaltning betyr at fortjenesten skal tas ut på feltene og ikke i infrastrukturen. Tariffene i infrastrukturen reduseres når den forutsatte avkastningen er oppnådd. Denne forutsigbarheten for investorer i infrastruktur er viktig for myndighetene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Lavere tariffer vil stimulere til leting, utbygging og produksjon av olje og gass, styrke konkurransekraften for norsk gass og legge til rette for at de beste transportløsningene for gass blir valgt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Det er inngått transportavtaler for store deler av kapasiteten i Gassled i mange år fremover, noe som gjør at inntektene til Gassled-eierne i begrenset grad blir påvirket av vedtaket. 

En nærmere redegjørelse for tariffvedtaket finnes på departementets høringsside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endringer-i-forskrift-om-fastse.html?id=712041

 

Til toppen