Innlegg på pressekonferanse om økonomiske støttetiltak

Kjære alle sammen, god kveld! Vi har veldig stor forståelse for den fortvilelsen, utmattelsen, oppgittheten, sinnet og frustrasjonen mange nå føler på - spesielt de bedriftene og arbeidstakerne som er spesielt berørt av smitteverntiltakene.Et permitteringsvarsel like før jul, er en tung beskjed å få, og en tung beskjed å gi.

Det rokker ved den grunnleggende tryggheten mennesker har.

Vi vet at flere tusen arbeidstakere nylig har fått denne beskjeden i kjølvannet av de nye smitteverntiltakene som vi var nødt til å innføre.

Selv om smitteverntiltakene er ment i beste hensikt, nettopp for å begrense spredningen av smitten i vårt samfunn og hindre en større nedstengning, er det lett å forstå at det bare er en fattig trøst for de som nå opplever usikkerhet for inntekt, arbeid, jobbglede og arbeidsfellesskap.

En del mottar nå sitt andre eller tredje permitteringsvarsel siden pandemien slo til for to år siden, og har i månedsvis levd med en usikker jobbframtid.

Det er næringer som har vært spesielt berørt, og som har vært gjennom opp- og nedturer.

Det er forståelig at mange kjenner på slitasje og fortvilelse.

Lønnsstøtteordningen som finansministeren har presentert, først i Stortinget og så her, er en god ordning sammen med de andre økonomiske ordningene regjeringen har innført, og lønnstøtteordningen har også vært etterspurt.

Ordningen er utviklet sammen med partene.

Jeg vil takke for det gode samarbeidet med partene.

Det har vært fortrolig og tillitsfullt, intenst og målrettet.

Ordningen kommer på toppen av de økonomiske tiltakene regjeringen presenterte på tirsdag.

Jeg vil sterkt oppfordre de bedriftene som kan, til å ta lønnstøtteordningen i bruk for å trygge arbeidsplassene.

Dette er en kortsiktig ordning.

Vi håper situasjonen ser annerledes ut i januar.

Dersom det blir nødvendig å forlenge smitteverntiltakene, må vi se på disse ordningene på nytt.  

*

Vi har lyttet til aktørene, bedriftene og bransjene som er spesielt berørt nå.

Vi har hatt daglig kontakt med partene i arbeidslivet og organisasjonene om hva næringslivet trenger.

Derfor har regjeringen besluttet å gjøre noen justeringer på de ordningene vi lanserte på tirsdag.

Det er et uttrykk for at vi genuint lytter, og er opptatt av å finne de beste løsningene i samarbeid, slik at de økonomiske tiltakene vi innfører fungerer best for flest mulig.

Målet er å holde flest mulig i jobb, og bidra til at bedriftene som nå opplever spesiell usikkerhet, kommer seg best mulig gjennom disse ukene.

Når det gjelder den nasjonale kompensasjonsordningen, har flere bedt om at november og desember kan ses hver for seg, og ikke som ett.

Det går vi for!

Det betyr at bedriftene kan søke den nasjonale kompensasjonsordningen for november og for desember hver for seg, alt etter hva som passer bedriften best.

Vi har også sagt at vi viderefører denne ordningen for januar.

Så får vi ta stilling til hva vi da eventuelt gjør framover dersom smitteverntiltakene skulle bli videreført.  

Dersom bedriften går med overskudd året sett under ett, må bedriftene tilbakebetale tilskuddet.

Det gjelder da den nasjonale kompensasjonsordningen nå.

*

På tirsdag sa vi at vi bedrifter som taper varelager, får dekket det 100 prosent.

Det vil vi gjøre for varer som bedriften ikke kan benytte eller selge før de går ut på dato.

Det handler for eksempel om serveringssteder som holder stengt som følge av smitteverntiltakene, og sitter med ferskvarer på kjøl som ikke kan benyttes.  

Vi har fått spørsmål om det er mulig å gi bort disse varene til veldedige formål, og likevel få kompensasjon.

Det synes regjeringen er et godt innspill, og derfor vil vi gjøre det mulig.

*

Siden 2. desember, det vil si i løpet av to uker, har vi lansert over 20 økonomiske tiltak:

En nasjonal kompensasjonsordning, en kommunal kompensasjonsordning som styrkes med 1 milliard kroner, ordning for tapt varelager, lønnsstøtteordningen som finansministeren nå redegjorde for, statlig lånegarantiordning, mulighet for utsatt skatt og avgift, vi innfører arrangementsstøtte, vi forlenger ordningen for arbeidsledige permitterte og freelancere, som arbeidsministeren redegjorde for på tirsdag og gjør en rekke ting innenfor kulturfeltet.

Håpet til regjeringen er at summen av disse tiltakene vil bidra til å holde hjulene i gang, at flest mulig kan ha trygghet for arbeidet og mest mulig forutsigbarhet for de delene av næringslivet som nå sliter.

Vi følger situasjonen tett sammen med partene i arbeidslivet.

Vi vil fortløpende vurdere situasjonen framover.

*

Dette er ikke den inngangen til julefeiringen noen av oss ønsket oss.

Like fullt er det her vi står.

Vi må møte også denne smittebølgen sammen.

Det har vi som samfunn og fellesskap klart før, og det er jeg sikker på at vi vil klare denne gangen også.  

Takk!

 

*Sjekkes mot fremføring