Innspillsmøte om inkluderingsdugnaden

Statsminister Erna Solbergs innledning på regjeringens innspillsmøte om inkluderingsdugnaden i Parkveien 45, Oslo, 25. mars 2019.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Velkommen til innspillsmøte om inkluderingsdugnaden – ett av regjeringens viktigste prosjekter.

Det er godt å se dere alle sammen igjen. Og jeg håper vi kan dra herfra i dag med nye ideer til hvordan vi kan ta de små og store grepene for å inkludere flere i arbeidslivet.

For i tillegg til å skape flere jobber, er det å få flere i jobb et helt sentralt mål for denne regjeringen.

De fleste her vet at verdien av å ha en jobb å gå til handler om mer enn inntekt. Det å ha arbeid innebærer også å ha kontroll over livet sitt. Det handler om selvfølelse, selvrespekt og det å ha et sosialt nettverk.

Derfor blir jeg bekymret når jeg leser at så mange som 1 av 6 blant dem mellom 25 og 54 år  ikke er i arbeid.

Det er både sløsing med ressurser og talenter, men i tillegg går samfunnet glipp av verdifull arbeidskraft, verdiskapning og inntekter til storsamfunnet.

Sånn kan vi ikke holde på.

 

Ideen til inkluderingsdugnaden har vi hentet fra private bedrifter. Nå utfordrer vi enda flere bedrifter til å være med.

Vi forstår at det i en hektisk hverdag kan være fristende å ringe til et utenlandsk bemanningsbyrå.

Jeg håper enda flere bedrifter heller ringer til NAV.

Så skal vi stille opp med folk i NAV som kan formidle rett person til jobben, og litt ekstra hjelp i starten om det trengs.

Jeg kan love dere at her er det masse dyktige mennesker som venter på en mulighet til å vise seg frem.

Mange arbeidsgivere som tar sjansen blir positivt overrasket. Og når det blir fulltreff, så har man verdens mest takknemlige og lojale ansatte.

Mennesker som blir gitt tillit, tar også ansvar.

 

For et par uker siden møtte jeg 25 år gamle Emily i Stavanger.

Emily gjorde inntrykk på meg.

Hun har nettopp fått fast jobb i frokostteamet hos Scandic Forum.

Emily serverer kaffe, er manager for smoothie-stasjonen, ordner bordene, og sørger for god stemning blant gjestene.

Hun gjør en veldig god jobb!

I tillegg til uføretrygd, mottar hun lønn fra arbeidsgiver.

Emily fortalte meg at hun elsket jobben sin.

Emily er utviklingshemmet.

Hennes drøm er at alle med funksjonshemming skal få den samme muligheten i arbeidslivet som hun har fått.

 

Det er mange grunner til at mennesker står utenfor arbeidslivet.

Noen har hull i CV-en

Noen sliter med psykiske problemer og rus.

Det kan være innvandrere som sliter med språket.

Andre har nedsatt arbeidsevne, og trenger litt ekstra oppfølging og tilrettelegging.

De har ulik livserfaring og talent.

Men én ting har de felles:

De har mye å bidra med, bare de slipper til!

 

Skal vi lykkes, må vi også se de ulike politikkområdene i sammenheng; utdanning- og kompetansepolitikken, skattepolitikken, arbeidslivspolitikken og næringspolitikken, for å nevne noen.

Like før jul la myndighetene og partene i arbeidslivet fram en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv.

Den nye IA-avtalen peker på arbeidsplassen og partene sitt ansvar for å jobbe forebyggende og skape et godt arbeidsmiljø.

Målet er å redusere sykefraværet og frafallet på arbeidsplassen - og gjennom dette etablere et godt arbeidsmiljø.

Uten et godt arbeidsmiljø vil vi ikke lykkes med inkludering.

IA og inkluderingsdugnaden henger godt i hop - men hovedinnsatsen og verktøyene for økt inkludering - skal framover skje gjennom inkluderingsdugnaden.

Partene i arbeidslivet vil spille en viktig rolle i gjennomføringen av dugnaden.

Innsatsen skal skje på tvers av ulike sektorer.

Det vil gjøre det mulig å vurdere flere virkemidler under ett.

Særlig blir sammenhengen mellom arbeid, helse og kompetanse viktig.  

 

Målet med inkluderingsdugnaden er å gi flere som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å komme inn og delta på en ordinær arbeidsplass.

Og på den måten være med å skape verdier i næringslivet og samfunnet.

Politikere og Nav kan ikke ansette.

Det er det bare arbeidsgivere som gjør.

Nøkkelen til å lykkes ligger til syvende og sist hos dere som er arbeidsgivere.

Jeg vil derfor oppfordre dere til å gå en ekstra runde, og gi så mange som mulig en sjanse.

Ikke fordi dere skal være snille.

Men fordi det lønner seg å se potensialet i mennesker.

 

Sjekk gjerne ut hvordan Nav kan bidra.

Og hjelp oss med å spre positive erfaringer med inkludering i arbeidslivet - slik at det kan inspirere virksomheter i hele landet!

 

Mange spør hva vi skal leve etter oljen.

Vårt svar er at vi skal leve av det samme som vi lever av i dag: Folk - med kloke hoder og arbeidsomme hender.

Da må vi bruke de gode tidene til å gi enda flere en sjanse til å vise hva de er gode for. Det vil lønne seg.

Lykke til med diskusjonene her i dag.

Takk for oppmerksomheten.