Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsmøte om pensjon fra første krone

Finansdepartementet inviterer til innspillsmøte 27. november.

I tråd med regjeringsplattformen har Finansdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone, og medlemskap i tjenestepensjonsordninger i privat sektor for ansatte under 20 år eller med lavere stillingsandel enn 20 prosent. Arbeidsgruppen består av medlemmer fra LO, NHO, YS, og Virke, i tillegg til Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet.

I forbindelse med dette arbeidet har statssekretær Geir Olsen (V) invitert Akademikerne, Spekter, Finans Norge, Forbrukerrådet, Pensjonskasseforeningen, Unio og Verdipapirfondenes forening til et innspillsmøte i departementet 27. november. Hensikten med møtet er å få innspill og synspunkter fra berørte parter som ikke deltar direkte i arbeidsgruppen.

Til toppen