Historisk arkiv

Oppstart for arbeidet med pensjon fra første krone

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger.

Arbeidsgruppen skal utrede pensjonsopptjening fra første krone i innskuddspensjonsordninger, og krav om medlemskap i private tjenestepensjonsordninger for ansatte under 20 år og ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent. Utredningen skal avgis innen våren 2020.

LO, NHO, Virke, YS, Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet deltar i arbeidsgruppen, og Finanstilsynet gir faglig bistand til utredningen. Underveis i arbeidet vil det bli invitert til et innspillsmøte med interessenter som ikke er representert direkte i arbeidsgruppen.