Invitasjon til pressemøte om framtidas hær og heimevern

Fredag legg forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fram regjeringas stortingsproposisjon om landmakta.

Priv.-til-red.:

Tid: Fredag 13. oktober kl. 1200

Sted: Glacisgata 1

Kontaktperson: Lars Gjemble, seniorrådgjevar i Forsvarsdepartementet

E-post: Lars.Gjemble@fd.dep.no / Tlf. 909 73 891

Påmelding innan kl. 10, fredag 13. oktober

Ta med pressekort og legitimasjon.

NB! Frammøte seinast kl. 11.45.

Nett-tv Pressemøte om framtidas hær og heimevern

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn:

I 2016 bestemte regjeringa å setja i verk ein særskild utgreiing av landmakta. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, om å greie ut landmakta og gje sine fagmilitære råd til regjeringa. 

For å organisere utgreiingsarbeidet nedsette forsvarssjefen ei arbeidsgruppe, leia av brigader Aril Brandvik. Det vart også oppretta ei referansegruppe. I sommar la forsvarssjefen fram sin statusrapport, les rapporten her.

Til toppen