Inviterer til inspirasjonsdager om matglede for eldre

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har invitert til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Etter fem vellykkede gjennomført dager med stor deltagelse, gjenstår nå Mosjøen.

Vil ha flere gode måltider og redusere underernæring

– God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer vi seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial rammet rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden. Nå håper jeg kommunene lar seg inspirere av de mange gode eksemplene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Inviterer ordførere i hele Norge

Hoksrud og Michaelsen inviterer ordførere i alle landets kommuner til å delta på inspirasjonsdagene. Regjeringen arbeider med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsglede for eldre er inkludert i arbeidet. 

Skal inspirere ansatte i eldreomsorgen

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

– God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene vil løfte fram gode eksempler til inspirasjon for ansatte i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst. Foto: Colourbox.

Seks inspirasjonsdager i landet

Måltidsglede er er en av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Denne høsten arrangeres tilsammen seks inspirasjonsdager i Alta, Vadsø, Ålesund, Hamar, Grimstad og i Mosjøen. Seminaret er gratis. Påmelding skjer via e-post. 

Gjennomføringskonferanser

I tillegg til inspirasjonsdagene inviterer også eldre- og folkehelseministeren til fem gjennomføringskonferanser om hele kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet. 

Inspirasjonsdag i Mosjøen

Tid: 4. desember, kl. 10.30-16.00
Sted:  Mosjøen videregående skole, Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Oppmøte: Registrering kl. 10.00
Påmelding: GM-mosjoen@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 24. november 2018

Tid:

Program:

10.30

Velkommen.
Landbruks- og reindriftdirektør John Kosmo.
Dagens møteleder Tor Martin Leines Nordaas.

10.45

Regjeringen: Matnasjonen Norge og Leve hele livet.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet. 

11.15

Ernæringsfysiolog Hanne Lessner

12.00

Elever presenter prosjekt og lunsj

13.00

Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Hotellfagskolen UiS

13.45

"Fra beite til bord" - matgleden for alle?
Elise Rønningen

14.30

Gode eksempler fra virkeligheten

  • Prosjektet "tradisjonsmat på sykehjemsfat" - kjøkkensjef Eli Heidi Edvardsen, Herøy omsorgssenter
  • Ørnes sykehjem

15.30

Gylne Måltidsseminar 2018 - Tiltak og erfaringer
Cathrine Steinland, Landbruks- og matdepartementet

15.50

Oppsummering og avslutning
v/møteleder

Gjennomførte program: 

Inspirasjonsdag i Grimstad

Tid: 26. november, kl. 10.30-16.00
Sted: Grimstad kulturhus, Storgaten 33, 4876 Grimstad
Oppmøte: Registrering kl. 10.00
Påmelding: GM-grimstad@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 15. november 2018

Tid:

Program:

10.30

Velkommen.
Stein A. Ytterdahl, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Kjetil Glimsdal, ordfører i Grimstad.
Dagens møteleder Steinar Aase, fylkeslege i Telemark.

10.45

Regjeringen: Matnasjonen Norge og Leve hele livet. 
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

11.15

Offentlig innkjøp av mat. Om ordningen/organiseringen i Agder. Muligheter for lokale innkjøp i enkelte regioner/kommuner. 
Jan Audun Juveng, OFA/Agder fylkeskommune.

12.00

Grimstad-modellen – organisering av matomsorgen i Grimstad kommune. 
Harald Birkenes, kjøkkensjef Grimstad kommune

12.10

Kulturinnslag

12.20

"Maten som medisin". 
Trond Andresen fra Greveskogen VGS.

12.50

Søgne seniorsenter – Bjørg Bjørsvik

13.05

Lunsj

14.00

Gode eksempler fra virkeligheten.

  • Måltidsvenn prosjektet, Stina Johannessen, Horten kommune, Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold
  • Bjerkreim omsorgssenter, Ann Karin Hammer
  • Åse sykehjem, Cecilie Eikrem, Marits Bjørneset

15.00

Mat, matkultur og måltidsglede.
Bodil Nordjorde, matkulturverner og kokebokforfatter.

15.45

Oppsummering og avslutning
Steinar Aase

Inspirasjonsdag i Hamar

Tid: 20. november, kl. 10.00-15.30
Sted: Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar
Oppmøte: Registrering med forfriskninger fra kl. 9.00
Påmeldingsfrist: 10. november 2018

Tid:

Program:

10.00

Velkommen.
Anne Kathrine Fossum, assisterende fylkesmann.
Overlater ordet til  dagens møteleder Charlotte Mohn Gaustad.

10.15

Matnasjonen Norge og Leve hele livet – reformen, Regjeringens politikk for mat, helse og måltidsglede for eldre.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud, Landbruks og matdepartementet

10.45

Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole

11.30

Ordførersamtale om matomsorg i dag og fremover.

Nord-Fron kommune: Rune Strøstad 
Eidskog kommune: Berit Havråen
Elverum kommune: Erik Hanstad

12.00

Presentasjon av lunsjen - til inspirasjon.
v/kokk Hai Hang

12.15

Lunsj

13.00

Musikkinnslag ved Tom S. Lund ( i anledning av Vidar Sandbeck jubileet)

13.20

Gode kommunale eksempler 
Siv Stuedal Sjøvold – rådmann Tolga kommune 
Espen Sætha –  kjøkkensjef Nord-Fron
Lise Merethe Solli Bakke – kjøkkensjef Løten kommune

14.00

Måltidsvennprosjektet
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten kommune.
Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold

14.15

Veien videre slik folk i salen ser det – kommentarer, ideer, tanker som følge av dagen

15.15

Charlotte Mohn  Gaustad:  Avslutning og oppsummering
Vel hjem

Inspirasjonsdag i Alta

Tid: 10. oktober, kl. 12.00 - 16.30
Sted: Alta videregående skole, Skoleveien 15, 9510 Alta
Oppmøte: Registrering kl. 10.45
Påmelding: GM-alta@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2018

Tid: Program:
11.00 Lunsj for deltakere
12.00 Velkommen.
Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, Troms
12.15 Matnasjonen Norge og leve hele livet. 
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet og statssekretær
Anne Bramo fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
12.35 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole
13.15 Samisk mat på menyen, Jan Ivar Smuk.
14.00 Pause
14.30 Mat og helse for den eldre befolkningen.
Hanne Lessner, ernæringsfysiolog. 
15.15 Måltidsvennprosjektet.
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten. 
15.35 Matomsorgs eksempler fra Nordkapp kommune.
Mai Britt Bøe. 
15.55 Matinspirasjoner fra et kokkeståsted.
Jonny Trasti.
16.15 Avslutning 

Inspirasjonsdag i Vadsø

Tid: 11. oktober, kl. 12.00 - 17.00
Sted: Scandic hotell Vadsø. Oscarsgate 4, 9811 Vadsø
Oppmøte: Registrering kl. 10.45
Påmelding:GM-vadso@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018

Tid: Program:
11.00 Lunsj for deltakere
12.00 Velkommen.
Landbruksdirektør Thorhild Gjølme i Finnmark 
12.15 Matnasjonen Norge og leve hele livet. 
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet og statssekretær
Anne Bramo fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
12.35 Måltidsglede og samhandling
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole
13.15 Samisk mat på menyen.
Berit Marie Eira, Sametingsråd.
14.00 Pause
14.30 Mat og helse for den eldre befolkningen.
Hanne Lessner, ernæringsfysiolog.
15.15 Gode kommunale eksempler.
15.50 Innspill fra salen.
16.15 Avslutning

Inspirasjonsdag i Ålesund

Tid: 16. oktober, kl. 10.30 - 16.30
Sted: Borgund VGS, Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
Oppmøte: Registrering kl. 10.00
Påmelding: GM-alesund@lmd.dep.no
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2018

Tid: Program:
10.30 Velkommen.
Landbruksdirektør Frank Madsøy.
10.45 Matnasjonen Norge og leve hele livet.

11.15 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole. 
12.00 Voss kommune tar matomsrog på alvor: Hva trenger vi å bli bedre på?
Therese Knag, prosjektleder for matomsrogen i Voss kommune. 
12.20 Presentasjon av lunsjen - til inspirasjon.
Borgund VGS
12.30 Lunsj
13.30 Matglede i EU: Noe å lære?
Kjøkkensjef Ronald Takke i Molde kommune.
14.00 Måltidsvennprosjektet
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten kommune.
14.30 Pause
14.45 Gode kommunale eksempler
15.45 Spørsmål til foredragsholdere
16.15 Avslutning