Mottok utbyggingsplan for nytt gassfelt i Norskehavet

Operatøren Equinor overleverte, sammen med de andre rettighetshaverne Norske Shell, Petoro og Wintershall, i dag plan for utbygging og drift for gassfeltet Irpa til olje- og energiminister Terje Aasland.

Irpa-PUD
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok plan for utbygging og drift (PUD) for Irpa-prosjektet i Norskehavet fra operatør Equinor og partnerne 22. november 2022. Fra venstre: Hogne Pedersen (Equinor), Turid Eikebu Alfsen (Equinor), Jan Morten Holmboe (Petoro), Geir Tungesvik (Equinor), Terje Aasland (olje- og energiminister), Synnøve Helland (Wintershall Dea) og Nina Thowsen (Shell), Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Irpa (tidligere Asterix) er et gassfunn som ligger i den nordlige delen av Norskehavet 80 km vest for Aasta Hansteen-feltet. Vanndypet i området er om lag 1300 meter. Funnet skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp til Aasta Hansteen-plattformen for prosessering og videre transport gjennom gassrørledningen Polarled til markedene i Europa.

— Gjennom utbygginger som Irpa skapes arbeidsplasser i Norge, verdier til fellesskapet og det gir energi til våre allierte i Europa. Derfor er det så gledelig å motta plan for utbygging og drift av gassfeltet Irpa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Irpa-utbyggingen vil ta i bruk ledig prosesskapasitet på Hansteen-plattformen når produksjonen gradvis avtar og samtidig bidra til å forlenge levetiden på Hansteen-feltet.

De forventede utvinnbare reservene er beregnet til om lag 20 milliarder standard kubikkmeter gass (Sm3). Totale investeringer i utbyggingen er 14,8 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er i fjerde kvartal 2026 og forventes å produsere frem til 2039. 

Rettighetshaverne i utbyggingen er Equinor Energy AS (operatør, 51 %), Petoro AS (20 %), Wintershall Dea Norge AS (19 %) og A/S Norske Shell (10 %).

Illuastrasjonsbilde av Irpa-prosjektet til Equinor
Irpa er et gassfunn som ligger i den nordlige delen av Norskehavet 80 km vest for Aasta Hansteen-feltet. Vanndypet i området er om lag 1300 meter. Foto: Equinor