Alvorlig humanitær krise i Jemen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Befolkningen i Jemen opplever verdens mest alvorlige humanitære krise. Ifølge FN vil 20 millioner mennesker ha behov for humanitær bistand og beskyttelse i 2020. På invitasjon fra FN og Saudi-Arabia deltar Norge i dag på en internasjonal giverkonferanse for Jemen.

Målet med giverkonferansen er å rette søkelyset mot krisen og mobilisere økt humanitær støtte for å sikre beskyttelse og livreddende assistanse til befolkningen.

- Situasjonen i Jemen gir sterk grunn til bekymring. Etter mer enn fem år med krig og konflikt er de humanitære behovene enorme. I et allerede krigstrett og kriserammet land øker nå tallet på smittede av covid-19 raskt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen har satt av 175 millioner kroner til humanitær innsats i Jemen så langt i år. Norge bidrar til responsen på den humanitære krisen gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom betydelig årlig støtte til multilaterale organisasjoner og ordninger som FNs nødhjelpsfond (CERF).

- Dette er en matkrise og en beskyttelseskrise med enorme konsekvenser. Partene i konflikten i Jemen må etterleve humanitærretten og sørge for at humanitære aktører får trygg og uhindret tilgang til mennesker med behov for beskyttelse og humanitær hjelp, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren understreker behovet for våpenhvile og en politisk løsning på konflikten i Jemen.

- Det haster å komme i gang med politiske samtaler. Uten en slutt på den væpnede konflikten i Jemen vil den humanitære krisen vedvare og forverres. Vi ber partene om å sette Jemens befolkning først og følge den sterke oppfordringen fra FNs generalsekretær Antonio Guterres om global våpenhvile, sier Eriksen Søreide.