Jordbruksoppgjeret 2017: Staten legg fram sitt tilbod

Staten legg i morgon, fredag 5. mai, fram sitt tilbod til jordbruket. Det vert pressekonferanse I Landbruks- og matdepartementet, R6, Teatergt 9 (1.etasje).

Tid: fredag den 5. mai kl 11.00. 

Dokumenta vert delt ut kl 10.45.
Pressekonferansen vert sendt direkte på Nett-TV.

Nett-tv Jordbruksoppgjøret 2017

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Statens forhandlingsleiar, departementsråd Leif Forsell, presenterer tilbodet. Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg er til stades.

Jordbruket la fram sitt krav den 26. april, og forhandlingane skal etter planen være avslutta mandag 15. mai.

Kontaktperson: 
Kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 48140477.

Til toppen