Justering og forlenging av stimuleringsordning for frivillighetssektoren

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren justeres slik at det er mulig å søke støtte til både merkostnader og mindreinntekter som følge av myndighetspålagte koronarestriksjoner. Ordningen gjelder fram til 31. august 2021.

-Dette er en viktig endring som betyr mye for lag og organisasjoner. Målet er at denne ordningen skal sette hele frivilligheten, den fantastiske korpsbevegelsen og hele breddeidrettsfamilien, i stand til å gjennomføre arrangementer og aktiviteter så snart det er mulig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Tidligere denne uka ble 255 millioner kroner fordelt til mer enn 20 000 organisasjoner basert på rapporterte opplysninger fra momskompensasjonsordningen.

Justeringen i den søknadsbaserte delen av ordningen gir i større grad dekning for inntektsbortfall slik det også ble gjort i kompensasjonsordningen i 2020.  

-Det var helt nødvendig å justere ordningen slik at den er tilpasset den faktiske smittesituasjonen. Jeg har hatt bra dialog og fått mange gode innspill fra idretten og frivilligheten i dette arbeidet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Organisasjonene vil fortsatt ha muligheten til å søke om merkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbud og til å tilpasse aktivitetene til smittevernsrestriksjonene. I tillegg dekkes mindreinntekter fra arrangement og annen spesifisert aktivitet.

Her vil sammenligningsgrunnlaget være tilsvarende arrangement og aktivitet i en normalsituasjon. Det legges opp til en dekningsgrad på 70 prosent ved helt eller delvis gjennomførte arrangement og aktivitet og 50 prosent for avlyste arrangement og aktivitet.

-Endringene sendes nå til ESA for godkjenning. Jeg håper dette blir behandlet raskt slik at vi kan åpne for søknader så fort som mulig, sier kultur- og likestillingsministeren.

Til sammen er 1 485 millioner kroner bevilget til stimuleringsordninger for frivilligheten og idretten fra 1. januar til 31. august 2021. Midlene er fordelt på to ordninger: En bred stimuleringsordning og en ordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Informasjon om ordningene finnes på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.