Justis- og beredskapsministerens orientering 10. juni

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag!

Det nærmer seg sommerferie, som for de fleste vil bli en Norgesferie.

Båtsalget har doblet seg denne våren, som betyr at flere kommer til å ferdes langs norgeskysten. Flere for første gang.

Mange vil havne i situasjoner hvor de trenger hjelp, og derfor har rejgeringen bevilget 3 millioner kroner ekstra til Redningsselskapet, som forventer mer å gjøre i år enn normalt.

Jeg var selv en tur utpå Oslofjorden i morges med en av Redningsselskapets båter og fikk høre om den viktige jobben de gjør og som trygger oss alle hele året.

Så er det slik at den viktigste beredskapen til sjøs må vi alle sørge for selv.

Det handler om å bruke redningsvest, avstå fra alkohol hvis man skal føre en båt. Og bruk båtvett slik at mange ulykker kan unngås. Og husk å sjekke redningsvesten og brannslukkeutstyret før man starter sesongen.

**

Så noen ord om innreisereglene, som skaper debatt.

Koronakrisen har gjort at vi har satt regler om fri beveglighet til side. Grensene har i praksis vært stengt.

Nå som smittesituasjonen tilsier det, vil vi gradvis åpne opp igjen. Først for arbeidsreisende, så etter hvert for fritidsreisende.

Dette gjør at enkelte nå står i en situasjon der de ikke får se sine kjære på grunn av reiserestriksjonene våre.

Det forstår jeg at er veldig vanskelig, og at det kan virke urettferdig at arbeidsreisende kan få med seg familie uten at alle kan det.

Men forhåpentlig er dette et kortsiktig problem, vi håper at dette vil bedre seg så raskt som mulig.

Regjeringen jobber hele tiden med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.

Dersom smittesituasjonen tilsier det, vil vi gradvis åpne opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon oppfyller kravene for å kunne komme til Norge.

**

Da gir jeg ordet til helse- og omsorgsministeren.