Justis- og beredskapsministerens orientering 17. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

God fredag.

Til de som er slitne etter nok en uke med høy arbeidsbelastning,

Og til de som kanskje er permitterte og ønsker å få tilbake en normal arbeidshverdag.

**

La meg starte i dag med noen helt ferske tall fra Politiet:

De siste fem ukene er antall opprettede straffesaker for ordensforstyrrelser redusert med 51,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er veldig bra, fordi det viser at folk oppfører seg.

Det må vi fortsette med.

Jeg er mer bekymret for at anmeldte straffesaker som omhandler seksuallovbrudd går ned med 44,2 prosent.

Det er ikke så bra, og det er derfor viktig at Politiet følger opp dette.

I tillegg er det viktig at vi alle følger med og kanskje tar en telefon til de vi kjenner som ikke har det så bra.

At vi passer på de rundt oss.

Når nå mer aktivitet skjer innenfor husets fire vegger er det viktigere enn noensinne at vi viser at vi bryr oss.

**

Samtidig som vi nå går mot vår, så skal vi sakte, men sikkert ta hverdagen tilbake.

Vi får litt mer frihet, men med et stort ansvar.

Når vi nå åpner barnehager, skoler og én-til-én-tjenester som frisører og andre, så er det fordi tiltakene våre virker.

Det betyr også at vi fortsatt må følge rådene, enten man er utendørs eller innendørs:

  • Hold avstand til hverandre, to meter om du er sammen i mer enn 15 minutter, og vær maksimalt fem personer
  • Unngå steder hvor mange andre oppholder seg,
  • Og vask hendene ofte og grundig.

Nå som det blir varmere i luften og solen skinner, så er det viktig å komme seg ut, men vi er altså nødt til å holde avstand til hverandre.

Hvis vi alle følger disse rådene, så vil vi forhåpentlig kunne åpne mer av samfunnet raskere.

**

I dag har regjeringen foreslått overfor Stortinget å videreføre den midlertidige korona-loven i én måned til.

Så langt har loven vært nødvendig i arbeidet med å tilpasse samfunnet til den nye situasjonen, til beste for både folk og næringsliv.

Dersom loven blir vedtatt, vil den bli brukt med svært stor forsiktighet.

Det er også slik at behovet for å fremme nye forskrifter med hjemmel i loven er blitt mindre nå når den mest akutte fasen er over.

Men vi mener at behovet fortsatt er til stede i ytterligere én måned.

De forskriftene som er fremmet med hjemmel i loven og som må ha varighet utover den måneden, skal vi sørge for at blir fremmet som lovforslag på vanlige måte til Stortinget.

Og Stortinget har lovet hurtig behandling ved behov.

Vi ser ikke for oss at det vil være nødvendig med ytterligere forlengelser av loven enn denne.

**

Så litt om Svalbard: Som i resten av landet er det mange i Longyearbyen som rammes av den situasjonen vi nå står i.

I dag blir lov om midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall, utvidet til å gjelde foretak på Svalbard. Det er viktig.

Gjennom denne kompensasjonsordningen håper vi å kunne hjelpe næringsliv som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet - også på Svalbard.

Ordningen vil få virkning for enkeltpersonforetak som drives av noen som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard, selskaper som er hjemmehørende på Svalbard, og selskaper med deltakerfastsetting hvor deltakerne er hjemmehørende på Svalbard.

**

Da gir jeg ordet til Abid, og ønsker dere alle en god helg.