Justis- og beredskapsministerens orientering 25. mai

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle,

God mandag og vel overstått helg.

Jeg tror de fleste begynner å kjenne på at vi beveger oss mot en slags normalsituasjon, og kanskje blir litt utålmodige for tiden fremover.

Enten det handler om fritidsreiser eller tjenester fra det offentlige.

Og selv om en selvsagt skal få svar fra det offentlige, så må vi nok smøre oss med tålmodighet.

På samme måte som det vil ta tid for samfunnet å komme tilbake, så vil det også ta tid før saksbehandlingen i stat og kommune er tilbake til normal hastighet.

De aller fleste er tilbake i normal saksbehandling, men det finnes fortsatt eksempler på at f.eks. avtaler som krever fysisk oppmøte ikke er i gang over alt.

Dette vil bedre seg.

Og på vegne av alle som venter på å få sin sak løst, så vil jeg være tydelig på at vi må finne de praktiske løsningene vi kan som sørger for fremdrift og fortgang.

**

**

I dag har statsministeren arrangert et toppledermøte med partene i arbeidslivet og ulike statlige etater, som f.eks. arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten og Økokrim, om arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen har en egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som nå skal revideres.

Det har skjedd mye positivt, men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Målet er at det skal være enklere å være seriøs og vanskeligere for dem som med viten og vilje bryter loven.

Særlig nå når vi på veldig kort tid har opprettet mange nye tiltak, så er det viktig at etatene følger nøye opp de som forsøker å jukse.

**

Jeg har tidligere på disse pressekonferansene snakket om å stanse dugnadsprofitørene.

I dag er det slik at hvis en ansatt tar penger ut av kassaapparatet, så er det tyveri fra arbeidsgiver.

Dette finnes det regler for, og det blir straffet.

Men i de motsatte tilfellene, der en arbeidsgiver stjeler fra arbeidstakerne, så er det ikke like enkelt.

Det har vi i dag varslet at vi ønsker å gjøre noe med.

Ved å vurdere å innføre egen straffebestemmelse om lønnstyveri.

I tillegg trenger vi tydeligere lovhjemler for informasjonsutveksling mellom offentlige etater.

Vi vurderer å øke strafferammene i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Og vi vurderer et særskilt straffansvar for arbeidsgiver med misbruk av permitteringsordningen.

**

Og med det, gir jeg ordet til helseminister Bent Høie.