Justisministeren møtte Frankrikes innenriksminister

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte fredag 14. januar Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin i Oslo. De to statsrådene snakket blant annet om Schengen og europeisk sikkerhetssamarbeid.

Justisminister Enger Mehl møter Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møtte Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin
Justisminister Enger Mehl i møte med Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin. Foto: JD

– Det var et godt møte. Vi vil bidra til et effektivt samarbeid for å bekjempe internasjonal kriminalitet. Da er det viktig å få diskutert felles sikkerhetsutfordringer og trusler som vi må bekjempe sammen. For eksempel er ytre grensekontroll noe begge lands regjeringer er opptatt av og hvor vi kan utveksle erfaringer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Frankrike har for tiden formannskapet i EU, og besøket til Norge var en del av en rundreise i de skandinaviske landene.