Forsvarsministeren beklager hendelse på NATO-øvelse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttaler:

Jeg beklager hendelsen som skjedde under en NATO-øvelse ved Joint Warfare Centre i Stavanger. Øvelsesmeldingen på det lukkede øvingsnettverket, som det ble reagert på fra tyrkisk side, var skrevet av en enkeltperson og reflekterer på ingen måte norsk syn.

Nordmannen, som var innleid til å arbeide i spillstaben under øvelse Trident Javelin,  ble tatt ut av øvelsen av JWC. Vi vil gjøre en grundig undersøkelse av hva som har skjedd i denne konkrete saken, og deretter ta nødvendige tiltak basert på konklusjonene av undersøkelsen.  

Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til.

Til toppen