Kandidater til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norsk kulturarv inviterer til å foreslå kandidater til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen for 2022. Fristen for å nominere er 1. mai.

Jordbrukets kulturlandskap, og særlig det landskapet som er basert på tidligere driftsformer, spiller en viktig rolle for bevaring av kulturminner og det biologiske mangfoldet. Aktiviteter som slått av enger, hold av dyr på beite og bruk av bygninger har betydning for dette mangfoldige landskapet. Å ta vare på jordbrukets kulturlandskap med de verdifulle miljøkvalitetene, krever en stor og målrettet innsats.

Nominasjonsskjema finner du hos Norsk kulturarv Har du kandidatar til "Den nasjonale kulturlandskapsprisen"? | Norsk Kulturarv

Hensikten med kulturlandskapsprisen er å

 • Bevisstgjøre allmenheten på utfordringer når det gjelder kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Følgende kriterier legges til grunn:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktiv landbruksdrift og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskap
 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
 • Det skal vises samanheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet
 • Det skal vises samanheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

Kulturlandskapsprisen er på kr 50.000,- sammen med et grafisk blad utført av Hans Normann Dahl. Den ble første gang delt ut i 2007.

Reinert Kjølleberg og utsyn over Listalandskapet.
Reinert Kjølleberg vant Kulturlandskapsprisen for 2021. Kjølleberg driver med kjøtt- og melkeproduksjon i et område med svært store kulturlandskapsverdier på Lista i Agder. Foto: Ellen Synnøve Eskeland, Statsforvalteren i Agder.