Kvinner, fred og sikkerhet hovedtema for Huitfeldt i FN

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kvinner som deltar i fredsprosesser og som orienterer FNs sikkerhetsråd, blir utsatt for trusler og represalier. Det er en trussel ikke bare mot kvinnene selv, men også mot fredsprosessene fordi kvinners deltakelse er helt nødvendig for å lykkes med varige fredsløsninger. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal lede det første formelle møtet i FNs sikkerhetsråd om dette temaet. I tillegg skal hun lede et sikkerhetsrådsmøte om den israelsk-palestinske konflikten.

Norge har presidentskapet i FNs sikkerhetsråd i januar 2022. Både utenriksministeren og statsminister Jonas Gahr Støre skal lede møter mens Norge har presidentskapet.

Kvinner må kunne delta trygt i fredsprosesser

- I FN vil jeg gi honnør til alle kvinner som deltar og bruker sin stemme i konfliktsituasjoner, til stor fare for seg selv. De er journalister, politikere, fredsmeklere eller jobber i frivillige organisasjoner. Vi skylder dem bedre beskyttelse. Av hensyn til deres egen sikkerhet og for å trygge fredsprosessene de deltar i. De må ikke skremmes til taushet. Det kan vi ikke akseptere, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren leder det første formelle møtet i FNs sikkerhetsråd om beskyttelse av kvinner i fredsprosesser. Foruten representanter for medlemslandene i Sikkerhetsrådet, deltar også Zarqa Yaftali fra Afghanistan, Kaavya Asoka som leder en frivillig organisasjon for kvinner, fred og sikkerhet og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

Kravet om å gjøre mer for å beskytte kvinners deltakelse i fredsprosesser, må også følges opp av konkrete tiltake. Norge og Tyskland går ut med en oppfordring til alle land om å bli med på å støtte et fond som vil gi konkret hjelp til beskyttelse til kvinnelige fredsmeklere når de trenger det.

Norge har lagt spesiell vekt på at kvinner skal bli hørt i Sikkerhetsrådet og har gjennomført særskilte konsultasjoner med en rekke internasjonale organisasjoner for å sikre god kvinnelige deltakelse den perioden Norge har presidentskapet.

– Vi vil invitere representanter fra sivilt samfunn, særlig kvinner, til å orientere Sikkerhetsrådet i en rekke av møtene. Vi ønsker å gi en tydelig stemme til de som er mest berørt av vold og konflikt, men som altfor sjelden får ta del i politiske prosesser. Dette er en plattform der de blir lyttet til av alle, sier Mona Juul, Norges FN ambassadør.

Utenriksministeren har også flere bilaterale møter der kvinners rolle i fredsprosesser er tema.

– Kvinners deltakelse er den beste formen for beskyttelse. Når de er med på å bestemme hvordan sikkerhet skal se ut, sikrer de også seg selv, sier utenriksministeren.

Midtøsten og Myanmar

Anniken Huitfeldt leder også møtet om den israelsk-palestinske konflikten 18. januar. Norge har løftet møtet til ministernivå utfra bekymring for situasjonen. Den er uforutsigbar, og det er frykt for økt vold og eskalering. FNs spesialrepresentant Tor Wennesland vil orientere Sikkerhetsrådet. Det vil også en israelsk og en palestinsk representant for organisasjonen, EcoPeace Middle East.

Utenriksministeren benytter anledningen når hun er i FN til å invitere til en uformell diskusjon om situasjonen i Myanmar med blant annet kvinnelige sivilsamfunnsrepresentanter.