Kjære alle sammen – Lihkku sámi álbmotbeivviin!

I dag feirer vi den samiske historien, kulturen og identiteten over hele landet. Vi markerer også at det i dag er 30 år siden samefolkets dag ble feiret for første gang. Dagen er fortsatt like viktig og nødvendig som den var den gang.

Gjennom jobben som reindriftsminister har jeg stadig gleden av å møte engasjerte og dyktige representanter fra reindriftsnæringen. Ett møte som gjorde stort inntrykk på meg var da jeg besøkte Kautokeino og jeg fikk muligheten til å hilse på en gjeng flotte reindriftsungdommer. Vi diskuterte blant annet rekruttering, utfordringer og muligheter i reindriften, og ungdommene hadde mange gode innspill og synspunkter som jeg har tatt med meg videre. Det er ingen tvil om at gror godt i næringen, noe som er gledelig å se.

Det siste året har næringen vært preget av flere krevende saker blant annet knyttet til arealpress, rovvilt og ikke minst beitekrisen. Nå i ettertid kan vi slå fast at vi tross alt kom oss godt gjennom beitekrisen. Jeg ønsker å gi honnør til alle dere reindriftsutøvere for den jobben dere gjorde. Dere la ned en enorm innsats for å ivareta velferden for egne dyr og jeg er imponert over den utholdenheten dere viste. Det var også betryggende å se at samarbeidet mellom næringen og forvaltningen fungerer godt.

Tilpassing til klimaendringene vil være en av de største oppgavene myndighetene og næringen står ovenfor de kommende årene. Jeg har tro på at vi sammen skal finne de nødvendige tilpasningene og de gode løsningene slik at reindriften også framover vil være en naturbasert næring.  

Det samiske flagget.

Selv om reindriften står overfor mange utfordringer er det også viktig å trekke frem den positive utviklingen vi har sett i hele verdikjeden fra vidde til bord. Den prisutviklingen som reineieren har opplevd de siste årene har vært betydelig, og det er vanskelig å finne tilsvarende utvikling hos noen andre kjøttprodusenter. Når hotell og restaurant markedet lå nede gjennom pandemien og grensene var stengt, vokste forbrukermarkedet. Det var positivt for salget av reinkjøtt.  Nå har aktiviteten innenfor reiselivsnæringen tatt seg opp. Framover vil det være viktig at reinkjøttet også i større grad kommer inn i dette markedet. Jeg finner det like naturlig at turister får servert reinkjøtt på tallerkenen som forbrukerne finner reinkjøtt i butikkhyllene.

Når utenlandske turister blir spurt om hva man ønsker å oppleve i Norge er svaret ofte nordlyset og reindriften. Det er viktig at alle i næringen bidrar til at hoteller og restauranter i sitt nærmiljø setter reinkjøttet på menyen. Fortell historien bak kjøttet. Slik vil gjestene ikke bare oppleve et godt måltid,  men samtidig få økt kunnskap om lokal mat og historie, og ikke minst om reindriften som en helt spesiell næring.

Etter min vurdering skal du lete lenge etter et bedre omdømmetiltak enn et fantastisk måltid basert på norske råvarer med reinkjøttet i sentrum - og hvor forbrukeren får historien om helten på vidda med på kjøpet.  

Reinkjøtt er for spesielle anledninger, og gjennom året finner du ikke en bedre dag enn i dag til å sette reinkjøttet på bordet. Med dette ønsker jeg alle en riktig god feiring!

Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg