Utredning om fremtidens apotek

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk overlevert Apoteklovutvalgets utredning og forslag til endringer i apotekregelverk.

Apoteklovutvalget, som har vært ledet av jusprofessor Tore Bråthen, har vurdert hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes.

– Jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen. Jeg ser frem til å lese utvalgets vurderinger og forslag til hvordan vi kan utvikle et fremtidsrettet regelverk, som ivaretar både brukere og den teknologiske utviklingen i apotekmarkedet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Det er nå over 25 år siden utredningene som ligger til grunn for dagens apoteklov ble lagt frem. Apotekloven ble derfor ikke gitt med tanke på nye apotekformer og løsninger som er mulig med dagens og fremtidens teknologi. Denne teknologien kan gi oss nye apotekformer og nye muligheter for oppgaveløsning i apotek, distribusjon av apotekvarer, samhandling med helse- og omsorgstjenesten og informasjonsutveksling med pasienter og brukere.

Apoteklovutvalget ble oppnevnt av regjeringen Solberg i september 2021. 

Utvalgets rapport vil sendes på offentlig høring.