Kjersti Toppe er ny barne- og familieminister

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kjersti Toppe (Sp) er i dag utnevnt til barne- og familieminister.

– Jeg har engasjert meg på dette feltet i min tid på Stortinget, og er kjempefornøyd med å få bli barne- og familieminister i Støres regjering. Her er viktige politikkområder som fortjener å løftes på best mulig måte, tro og livssyn, familie og oppvekst og ikke minst barnevernet, og jeg vil gjøre det jeg kan for det, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Toppe er utdannet lege, og har engasjert seg innenfor helsepolitikk.

– Det er ingen ulempe å ha en forståelse for hvordan helsevesenet vårt er og verdien av folkehelse og forebygging – alt henger jo sammen med alt. Den erfaringen og kunnskapen jeg har på dette feltet skal jeg ta med meg inn i jobben jeg skal gjøre nå, sier Toppe.

Barne- og familiedepartementet har ansvaret for områdene barnevern, familie og oppvekst samt forbruker-, tro- og livssynsspørsmål.

Den øvrige politiske ledelsen består av statssekretær Trine Fagervik (38) som også kommer fra Senterpartiet.