Historisk arkiv

Klassifisering av reinslakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindriftsnæringa og slakteriene skal i samarbeid med Animalia utvikle et enhetlig system for klassifisering av rein i Norge. Klassifiseringssystemet vil bygge på EUROP-systemet.

-  Jeg håper at det nye klassifiseringssystemet bidrar til bedre kvalitet og gjennom det bedre økonomi for reindriftsutøverne og at man får et system som har tillit både hos reindriftsutøverne og slakteriene, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Prosjektet er et resultat av enighet mellom NRL og Landbruks- og matdepartementet under årets reindriftsforhandlinger. Det er satt av 2 millioner kroner til arbeidet, som blant annet innebærer å utarbeide regelverk for klassifiseringssystemet i tillegg til opplæring og sertifisering av klassifisører. I tillegg er det satt av 2 millioner kroner til et eget prosjekt for å utvikle et nytt rapporteringssystem for innsamling av slaktedata. Dette ledes av Reindriftsforvaltningen i Alta.

Målet er at næringa kan ta klassifiseringssystemet i bruk fra 1. september 2014.

Reinsdyrskav
Reinsdyrskav. Et nytt  et enhetlig system for klassifisering av reinkjøtt er under utvikling og skal etter planen være klart til bruk i 2014.  (Foto: Matprat.no)