Klima- og miljøministeren deltar under lansering av rapport om marin forsøpling

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltar under lansering av nordisk rapport om ny global avtale mot marin forsøpling.