Klima- og miljøministeren er tilstede i Stortinget

Sted: Stortinget

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er tilstede i Stortinget i forbindelse med interpellasjon om rovviltnemdenes forvaltningsplaner.