Klima- og miljøministeren holder til innspillsmøte om Norges klimamål under Parisavtalen

Adresse: Kongens gate 20 , 0153 Oslo

Sted: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterer til innspillsmøter om Norges nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen. Første innspillsmøte er med barn og unge.

På klimamøtet i Glasgow (COP 26) ble alle land innen 2022 bedt om igjen å vurdere om sine klimamål for 2030 er i tråd med Parisavtalens temperaturmål, og om nødvendig styrke dem for å tilpasse dem Parisavtalens temperaturmål. Norge skal også gjøre en slik vurdering av vårt klimamål under Parisavtalen. Innspillsmøtene er en del av denne vurderingen.

Norges mål under Parisavtalen er i dag å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

Andre innspillsmøter er med siviltsamfunn og forskere.