Klimakrav til bygge- og anleggsplasser i forurensingsloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Flere kommuner har bedt regjeringen endre loven slik at de kan stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser. Regjeringen vurderer at forurensingsloven er best egnet som hjemmel for slike krav. Nå skal Miljødirektoratet meisle ut detaljene.

- Mange kommuner i dag offensive og ambisiøse klimakrav til bygge- og anleggsplasser Det er bra. Regjeringen vil nå støtte kommunenes klimaarbeid ytterligere, og se på hvordan vi kan utvide mulighetene de har til å stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Regjeringen ber nå Miljødirektoratet lage et høringsnotat som åpner for å gi kommunene hjemmel til å stille klimakrav til bygge- og anleggsplasser etter forurensningslovgivningen. Der vil fordeler og ulemper komme tydelig fram.

- Miljødirektoratet peker på at forurensingsloven er godt egnet. Jeg håper det skal gi resultater og at krav kan komme på plass raskt, sier Espen Barth Eide.