Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om kommunereform

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om kommunereform i Nord-Østerdal, Innlandet. Møtet arrangeres av Venstre og finner sted digitalt.