Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, planlegging, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for fylkesmennene, kontakten med Kongehuset, samt det administrative ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1978

Biografi

Nikolai Astrup ble utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister i januar 2020. I perioden januar 2019 til januar 2020 var han digitaliseringsminister. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Nikolai Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk fra 2000 og mastergrad i europeisk politikk og styring fra 2005, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget fra 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og Finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Astrup er gift og har tre barn. 

Arbeidserfaring

2020 -  Kommunal- og moderniseringsminister
2019 - 2020 Digitaliseringsminister
2018 - 2019   Utviklingsminister
2017- 2018 Leder av Stortingets finanskomité
2016 - 2017 Leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité
2013 - 2016 Nestleder, Stortingets energi- og miljøkomité
2009 - 2013 Medlem av Stortingets energi- og miljøkomité
2008 - 2009 Byrådssekretær for byrådsleder Erling Lae
2006 - 2008 Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe
2005 - 2006 Vitenskapelig assistent, London School of Economics and Political Science
2002 - 2004 Leder, Oslo Unge Høyre
2000 - 2002 Management consultant, Arkwright
1998 Internship, World Health Organisation, Genève

Andre verv

2017 - 2018 Styremedlem, Pactum AS
2015 - 2018 Styremedlem Høyskolen Kristiania
2013 - 2017 Parlamentarisk nestleder, Høyres stortingsgruppe
2012 - 2018 Leder, Oslo Høyre
2011 - 2013 Sentralstyremedlem i Europabevegelsen, nestleder 2013
2011 - 2013 Styremedlem, Stiftelsen Erlik
2010 - 2015 Medlem av Rådsforsamlingen, Høyskolen Kristiania
2010- 2018 Styreleder, Pactum Beta AS
2010 - 2015 Styreleder Pactum Epsilon AS
2010 - 2015 Styremedlem, AS Bjørgvin
2008 - 2012 Nestleder, Oslo Høyre
2001 - 2008 Ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva
   

Utdanning

2004 - 2005 MSc European Politics and Governance, London School of Economics and Political Science
1997 - 2000 BSc International Relations, London School of Economics and Political Science