Kommunal- og distriktsministeren deltar på byggekonferanse

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram deltar med en samtale om klima og bærekraft på Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringens topplederkonferanse. Videoen er spilt inn i forkant.