Kommunal- og distriktsministeren offentliggjør klyngeprosjekter

Adresse: Dronningensgate 4 , Oslo

Sted: Gamle museet

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram offentliggjør klyngeprosjekter fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.