Kommunal- og moderniseringsministeren innleder om bærekraft for Norges Bondelag

Sted: Digitalt

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup innleder om arbeidet med stortingsmeldingen om bærekraft for Norges Bondelag, som inviterer til frokostmøte.