Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?

Som en del av forskningsprogram om vold i nære relasjoner (2014-2019), finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) undersøkt om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner inkluderer eldre utsatte. Rapporten ble lansert i dag.

Rundt en tredjedel av landets kommuner har utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanene er med på å synliggjøre kommunenes tjenestetilbud til utsatte grupper og er et nyttig instrument for å samkjøre og utvikle tjenestene videre.

NKVTS har analysert 61 kommunale handlingsplaner fra alle deler av landet. Hensikten med prosjektet har vært å få kunnskap om hvordan de kommunale handlingsplanene inkluderer den eldre befolkningsgruppen og hvordan planene bistår ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som skal gi hjelp og støtte til eldre utsatte.

Rapporten konkluderer med 12 anbefalinger som kan være nyttige for veien videre i arbeidet med de kommunale handlingsplanene om vold i nære relasjoner.

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte? (pdf)

Til toppen