Kommunenes bruk av private aktører i barnevernet

I et brev til Bufdir, med kopi blant annet til kommunene og fylkesmennene, går Barne- og likestillingsdepartementet gjennom bruken av private aktører i det kommunale barnevernet.

- Brevet gir konkret veiledning om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne. 

Departementet er tydelig på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører. Departementet understreker samtidig at kommunene under visse forutsetninger kan la seg bistå av private aktører. 

- Jeg forventer at direktoratet, kommunene og tilsynsmyndighetene vil følge opp føringene i brevet, og tror at det blir et nyttig virkemiddel for kommunene. Brevet kan også bidra til forutsigbare rammer for private aktører som ønsker å tilby bistand og tjenester på barnevernsområdet, sier Horne. 

Les brevet her.

Til toppen