Bruk av private aktører i barnevernet

Departementet har vurdert om barnevernloven gir kommunen adgang til å overlate til private aktører å utøve oppgaver og myndighet som gjennom loven er lagt til barneverntjenesten.

Les brevet her (PDF).