Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forenkling av regelverket for kommunenes oppgaver innen investeringssaker i landbruket

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-forskriften).

Endringsforslagene  omhandler i hovedsak kommunens oppgaver knyttet til saksbehandling av investeringstilskudd. For et enklere og mer oversiktlig regelverk foreslås reglene om kommunenes saksbehandling på området innlemmet i IBU-forskriften. Det foreslås en tydeligere beskrivelse av kommunens oppgaver etter gjeldende praksis.

I tillegg foreslår departementet endringer i reglene om hvem som kan motta investeringstilskudd til andre landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt landbruk. Ut over at tilskudd kan gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak, foreslås det en presisering om at tilskudd også kan gis til annen person med særlig tilknytning til landbrukseiendommen dersom tilskuddet gis til utvikling av landbruksbaserte næringer. Med forslaget er det særskilt tenkt på ektefelle/samboer eller nær slekt på gården (neste generasjon).

Til toppen