Konsesjon til Okla vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Vestavind kraft AS konsesjon til Okla vindkraftverk i Selje kommune i Sogn og Fjordane. Konsesjonen gjelder også tilhørende nettilknytning og infrastruktur Vindkraftverket vil gi omtrent 65 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året. Det tilsvarer årsforbruket til i overkant av 3000 husstander.

- Vi har et mål om mer fornybar kraftproduksjon i Norge. Da er det er viktig også å satse på de gode, mindre vindkraftprosjektene. Okla vindkraftverk er tilpasset eksisterende nett, og jeg har god tro på en realisering av prosjektet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, og Fylkesmannen fremmet innsigelse til planen. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til kulturminner og kulturlandskapet på Stadlandet.

-Konsesjonen gir en god balanse mellom behovet for mer fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfold og kulturlandskap. Jeg har lagt vekt på at Selje kommune er positiv til prosjektet og de svært gode vindressursene på Stadlandet sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les vedtaket her (pdf).

Til toppen