Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 23. september

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag alle sammen,

i dag startet jeg dagen hos Oslo-politiet.

Der fikk jeg blant annet høre om kriminelle som utnytter korona-situasjonen ved å ta i bruk en rekke virkemidler for å misbruke støtteordningene vi har etablert hos NAV.

Støtteordninger vi har opprettet for at folk skal ha råd til mat og bolig.

Jeg synes det er veldig provoserende å høre at kriminelle utnytter situasjonen.

Heldigvis bruker både politiet, skattetetaten og Nav store ressurser på å få avdekket denne formen for kriminalitet. De kriminelle kommer til å bli tatt, og de kommer til å bli straffet.

**

Så er det sånn at smitteverntiltakene under pandemien har rammet mange barn og unge.

De som har barn med spesielle behov for oppfølging, noen gjennom hele døgnet, sender inn bekymringsmeldinger.

De opplever å være overlatt til seg selv etter at de faste tilbudene er blitt redusert eller stengt.

På bakgrunn av dette foreslår regjeringen nå en engangsbevilgning på 100 millioner kroner til habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i statsbudsjettet for 2021.

Midlene legges inn i kommunenes rammetilskudd slik at kommunene selv kan styrke arbeidet med å anerkjenne, støtte og avlaste pårørende og familier med store og krevende omsorgsoppgaver.

***

Dette viser nok en gang at det er de svakeste og mest sårbare blant oss som lider mest under denne pandemien.

Det viser også at det er de som synes og høres minst i offentligheten som kanskje trenger mest hjelp.

Og det er de sårbare som først og fremst må ta konsekvensene av felleskapets innsats under pandemien.

Så selv om jeg kan skjønner at folk er lei av å ikke kunne klemme vennene sine, eller at de er lei av å ikke samles til en fest, så må vi huske hvem vi gjør denne innsatsen for.

Hvis vi alle følger smittevernrådene og får smitten ned så blir det lettere å gi de svakeste blant oss hjelpen de trenger.

Og hvis vi ikke klarer det, så blir det vanskeligere.

Så derfor vil jeg avslutte med å si:

  • Fortsett å vaske hendene.
  • Hold avstand.
  • Ikke klem andre enn de man bor med.
  • Og unngå forsamlinger.

Statsministerens ord gjelder fortsatt: «Dette er ikke tiden for jeg. Dette er tiden for vi.»

Med det, gir jeg ordet til helseminister Bent Høie.