Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

Dette innholdet er mer enn 5 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

I et nytt og midlertidig kapittel i utlendingsloven, foreslår regjeringen at Utlendingsnemnda kan holde fjernmøter og ha mer skriftlig saksbehandling.

– Formålet med endringene er at Utlendingsnemnda kan avholde nemndmøter tilpasset gjeldende smittevernregler. Fleksible regler vil bidra til at ventetiden for klagerne ikke blir unødvendig lang. De vil også sørge for at andelen ubehandlede saker i UNE ikke bygger seg opp, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det var i midten av mars Utlendingsnemnda varslet at de ikke ville avholde nemndmøter grunnet koronasituasjonen, ut april måned. Med de foreslåtte reglene, vil UNE kunne gjenoppta møtevirksomheten innenfor rammene av gjeldende smittevernregler.

Hovedregelen vil fortsatt være at de ordinære saksbehandlingsreglene for nemndmøter skal følges.

– Det er et krav at utlendingens rettssikkerhet ivaretas for at de ordinære saksbehandlingsreglene for nemndmøter skal kunne fravikes, sier justisministeren.

Når et nemndmøte skal gjennomføres med nemndmedlemmer fysisk til stede, skal nemndmedlemmer fra Oslo-området kunne velges.

Regjeringen foreslår at de midlertidige endringene skal gjelde fram til og med 31. oktober. Det legges opp til at lovendringene trer i kraft straks.