Prop. 110 L (2019–2020)

Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige endringer i utlendingsloven som følge av utbruddet av covid-19. Forslaget innebærer blant annet at Utlendingsnemnda (UNE) skal kunne avholde nemndmøter som fjernmøter, og at den delen av nemndmøtet der utlendingen ellers ville deltatt og forklart seg muntlig, kan forkortes og gjennomføres skriftlig. Utbruddet av covid-19 har fått alvorlige negative konsekvenser for saker som skal behandles i nemndmøte i UNE. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for at UNE fortsatt kan avvikle saker i nemndmøte innenfor rammen av myndighetenes anbefalte tiltak for å hindre eller begrense smittespredning. Lovforslaget vil bidra til at utlendinger får behandlet saken sin raskere, og at UNEs restanser ikke bygger seg opp unødvendig.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget