Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendingsnemndas nemndmøter skal kunne gjennomføres som fjernmøter, og møtene skal kunne ha mer skriftlig saksbehandling. Det er vedtatt i en midlertidig lovendring sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De nye reglene trer i kraft straks.

– Det er viktig at Utlendingsnemndas nemndmøter tilpasses smittevernreglene. De fleksible reglene som nå er vedtatt, vil bidra til kortere ventetider og at andelen ubehandlede saker ikke bygger seg opp, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
– For at de ordinære saksbehandlingsreglene for nemndmøte skal kunne fravikes, er det et krav at utlendingen får rett til å uttale seg, og at rettssikkerheten ivaretas. Hovedregelen er fortsatt at nemndmøter skal gjennomføres på ordinær måte, sier justisministeren.

De midlertidige endringene gjelder frem til 1. november.

Prop. 110 L (2019–2020) Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)