Kostnadsanalyse for bredbåndsdekning i ulike varianter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en utredning der totale investeringskostnader og offentlig støttebehov forbundet med fremtidig utbygging av høyhastighetsbredbånd til husstander og virksomheter i Norge er estimert.

Rapporten inneholder estimater for utbygging av følgende hastighetsklasser:

  • 1 Gbit/s (gigabit per sekund) nedlastninghastighet og 100 Mbit/s (Megabit per sekund) opplastningshastighet
  • 100 Mbit/s nedlastningshastighet og 10 Mbit/s opplastningshastighet

I rapporten blir investeringskostnader for å nå ulike grader av bredbåndsdekning for husstander og virksomheter estimert fra 95 prosent og opp til 100 prosent.

- Vi har kommet svært langt i Norge, og har blant de beste nettene i verden. Det langsiktige målet er høyhastighetsbredbånd til alle. Rapporten vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag. Den viser at fiber til absolutt alle i hele landet vil bli svært kostbart. Fiber og mobil må utfylle hverandre og virke sammen for at vi skal nå våre ambisiøse mål, slik at norske innbyggere og bedrifter i hele landet også i fremtiden skal ha blant de beste nettene i verden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00