Kostnadsanalyse 2020 - bredbåndsdekning i ulike varianter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en utredning der totale investeringskostnader og offentlig støttebehov forbundet med fremtidig utbygging av høyhastighets bredbånd til husstander og virksomheter i Norge er estimert.

Kostnadsanalyse 2020 - bredbåndsdekning i ulike varianter (pdf)