Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kraftig økning i antall psykologer i kommunene

Antall psykologer i kommunene har økt betraktelig, med nærmere 400 siden 2013.

En ny rapport fra SINTEF viser at tilskuddsordningen til psykologer i kommunene har vært avgjørende for den store økningen. Ved utgangen av 2018 ble det gitt tilskudd til om lag 550 psykologstillinger. Tilsvarende tall i 2013 var 179 psykologstillinger.

- De aller fleste som får psykiske helseproblemer, får det i ungdomsårene. Det er med på å bidra til sosiale helseforskjeller som varer livet ut. For å redusere forskjellene er det avgjørende at vi klarer å jobbe mer forebyggende og komme tidligere inn når noen har det vanskelig. Regjeringen har prioritert å styrke psykologkompetansen i kommunene, og jeg er glad for at tilskuddsordningen har gitt resultater, sier helseminister Bent Høie. 

Rapporten viser at ansatte i kommunene mener at psykologene har styrket kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene. Psykologene bidrar både til å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og i oppbyggingen av lavterskel behandlingstilbud. Ansatte i kommunene beskriver psykologkompetansen som særlig nyttig når psykologene samarbeider med og veileder andre yrkesgrupper i kommunen. 

Fra 1. januar 2020 er det et krav at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I år er derfor siste året kommunene kan motta tilskudd fra staten til å rekrutterer psykolog. SINTEF-rapporten viser at blant kommunene som ikke har ansatt psykolog, mener 83 prosent at de har hatt behov for psykologkompetanse i sin arbeidshverdag.

- Det er behov for kompetansen til psykologene i kommunen. Vi har derfor fortsatt å styrke tilskuddsordningen, slik at alle kommuner skal kunne rekruttere psykolog innen lovkravet trer i kraft. Det er viktig at kommuner som enda ikke har psykolog benytter seg av tilskuddsordningen, sier Høie.

I budsjettet for 2019 økte regjeringen bevilgningen til psykologer i kommunene med 50 millioner kroner, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Samlet bevilges 205 millioner kroner.

Last ned rapporten (PDF). 

Til toppen