Krav om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at det innføres krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. – Dette vil gi økt sikkerhet for pasienter, brukere og deres pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er viktig at pasienter, brukere og deres pårørende har tillit til personell som yter tjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De som mottar slike tjenester har ofte dårlig helse. Mange mottar også tjenester i sitt eget hjem. Det gjør dem mer utsatt for personell som har ønske om å stjele fra dem eller utnytte dem på annet vis.

- Med kravet om politiattest gir vi en utsatt og sårbar gruppe bedre beskyttelse mot overgrep, skader og tyverier, sier helse- og omsorgsministeren.

Kravet innebærer at alle som skal yte kommunale helse- og omsorgstjenester må legge frem politiattest, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Alt personell skal legge frem samme type attest.

Politiattesten skal gi informasjon om alvorlige narkotika-, volds- og sedelighetsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om legemsfornærmelser, ulovlige tvangsforbrytelser, frihetsberøvelser og vinningsforbrytelser. 

Plikten til å innhente politiattest vil gjelde alle kommuner. Den enkelte kommune kan ikke selv bestemme om den vil innføre et krav om politiattest eller ikke. 

Les lovforslaget om å innføre politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten