Kultur- og likestillingsministeren legger ned grunnstein for Saemien Sijte

Sted: Snåsa