Tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Tiltrådte: 24.01.2020
Fratrådte: 14.10.2021
Født: 1975

Abid Raja ble utnevnt til kultur- og likestillingsminister 24. januar 2020.

Født 5. november 1975 i Oslo.
Sønn av spikerfabrikkarbeider Abdul Qayyum Raja (1937-) og husmor Akhtar Nasim (1949-)

Stortingsperioder

Representant nr 9 for Akershus, 2017 - 2021, V.
Representant nr 10 for Akershus, 2013 - 2017, V.
Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, V.

Medlemskap i presidentskapet

2017-2021
Femte visepresident, Stortinget, 07.10.2017 - 30.09.2020

Medlemskap i stortingskomiteer

2017-2021
Medlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 30.09.2021
Medlem, Finanskomiteen, 30.01.2018 - 30.09.2021
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021
Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 30.09.2021
Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 13.02.2018

2013-2017
Andre nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013

Medlemskap i delegasjoner

2017-2021
Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 13.02.2018 - 30.09.2021
Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 24.10.2017 - 30.09.2021
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.10.2017 - 30.09.2021 

Medlemskap i gruppestyrer

2017-2021
Nestleder gruppestyret, Venstre, 18.01.2018 - 30.09.2021

Utdanning

Master of Science, Psychology, University of Oxford 2003-2004
Cand.jur., Universitetet i Oslo 1996-2001
Fordypning i menneskerettigheter, University of Southampton 2000
Cand.mag., med mellomfag i kriminologi, Universitetet i Oslo 1999-2000

Yrkeserfaring

Ambassadesekretær, diplomat, ambassaden i New Delhi 2012-2013
Politiadvokat, Politiets utlendingsenhet 2011-2012
Nemndleder, Utlendingsnemnda 2008-2012
Advokat, advokatfirmaet Hestens og Dramer & co 2005-2008
Advokatfullmektig, advokatfirmaet Almestad 2002-2005
Trainee, advokatfirmaene Schjødt, Kvaale & co og Wikborg Rein 2000-2002
Assisterende studieveileder, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 1999-2000
Underviser i studieteknikk, ansvar for egen læring (AFEL) 1998-2001 

Medaljer og utmerkelser m.m.

Fritt Ords pris 2010
Man of the year award, African society 2008 
Norsk Oxford-stipendium 2003 

Verv

Offentlige verv 

Medlem Likestilling- og diskrimineringsnemda, Oslo 2008-2012
Medlem Kriminalitetsforebyggende råd, Oslo 2002-2007
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 1998-2002
Medlem Utredningsgruppen for ordningen Senter mot etninsk diskriminering 1997-1998   

Tillitsverv i partier

1. vara Sentralstyret i V 2011-2013
Medlem Vs landsstyre 2009-2013
Nestleder Akershus V 2009-2011 

Tillitsverv i organisasjoner

Medlem styret i Europabevegelsen 2009-2012
Medlem Advokatforeningens straffelovutvalg 2007-2008 
Talsperson World Islamic Mission 1999-2001 (Moské) 
Medlem Studentparlamentet, Universitetet i Oslo 1998-1999
Leder Fadderordningen, Universitetet i Oslo 1998 
Nestleder Pakistansk studentsamfunn 1997-1999   

Andre administrative verv

Styreleder Minotenk, Minoritetspolitisk tenketank 2009-2012
Non-executive director Oxford Council on Good Governance 2003-2008  

Litteratur

Raja, Abid Q.: Dialog. Om vold, undertrykkelse og ekstremisme, Cappelen Damm Oslo 2010

Raja, Abid Q.: Talsmann, Aschehoug Oslo 2008

Magnussen, S., Melinder, A., Stridbeck, U. og Raja, A.Q.: "Faktorer som påvirker påliteligheten av øyevitner: Hva vet dommere og jurymedlemmer?", i Lov og Rett, Universitetsforlaget Oslo 2008

Magnussen, S., Melinder, A., Stridbeck, U., Raja, A.Q.: "Beliefs about factors affecting the Reliability of eyewitness testimony: A Comparison of judges, jurors and the general public", i Law and Human Behaviour, American Psychological Association Washington 2008

Magnussen, S., Wise, R.A., Raja, A.Q., Safer, M.A., Pawlenko, N. & Stridbeck, U.: "What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US judges", i Psychology, Crime and Law, Routledge London 2008