Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deler ut Danseinformasjonens ærespris

Sted: Dansens Hus