Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kulturdepartementet

Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

Tiltrådte: 14.10.2021
Fratrådte: 28.06.2023
Født: 1981

Anette Trettebergstuen ble utnevnt til kultur- og likestillingsminister 14. oktober 2021. Hun ble født i Hamar i 1981. Trettebergstuen har vært på Stortinget siden 2005 og medlem av Familie- og kulturkomiteen siden 2013.

Se fullstendig CV