Historisk arkiv

CV for Anette Trettebergstuen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kulturdepartementet

Født 25.05.1981 i Hamar, Hedmark.
Datter av avd.sjef Steinar Trettebergstuen og sykepleier Irene Søberg 

Kultur- og likestillingsminister fra 14. oktober 2021.

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Hedmark, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2017 - 2021, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2021 - 2025, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009

Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Andre nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 17.06.2015
Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.06.2015 - 19.06.2015
Andre nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 19.06.2015 - 30.09.2017

2017-2021

Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

2005-2009

Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017

 

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.2013 - 16.06.2015

2017-2021

Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 30.09.2021

 

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hamar Katedralskole, allmennfag 1997-2000
 • Grunnfag statsvitenskap, UiO 2001
 • Offentlig styring, HiO 2002-2003

Yrke

 • Telefonintervjuer hos AC Nielsen AS 2000-2001
 • Prosjektmedarbeider i Europeisk Ungdom 2000-2002
 • Fylkessekretær i Hedmark AUF 2002
 • Helgevakt ved Vestenga Avlastningshjem 2002-2003
 • Politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003-2005
 • Skribent i Hamar Dagblad 2004
 • Disc Jockey 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar kommunestyre 1999-2003
 • Medlem Hamar formannskap 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Hamar Energi Holding fra 2015

Tillitsverv i partier

 • Leder Hedmark Europeisk Ungdom 1998-2000
 • Medlem Europeisk Ungdoms sentralstyre 2000-2001
 • Politisk nestleder Europeisk Ungdom 2001-2002
 • Leder Hedmark AUF 2002-2004
 • Politisk rådgiver Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003-2005
 • Medlem AUFs sentralstyre fra 2004
 • Nestleder Hedmark Arbeiderparti fra 2004
 • Medlem DNAs sentralstyre fra 2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Stortingets Burma-nettverk fra 2010
 • Medlem styret i Europabevegelsen

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sparebanken Hedmark fra 2004

Litteratur

 • Trettebergstuen, Anette og Inger Lise Hansen: EU og sør, Europabevegelsen 2002