Kultur- og likestillingsministeren kaller inn til møte: ønsker nasjonale kjøreregler for globale giganter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsministeren vil kalle inn teknologigigantene og norske redaktørstyrte medier til et møte for å diskutere løsninger som kan sikre et godt offentlig ordskifte og større åpenhet rundt tech-gigantenes virksomhet.

De globale teknologigigantene har stor påvirkning på den offentlige samtalen. Arbeidet som pågår i EU med Digital Services Act og Digital Markets Act, skal regulere ulike deler av deres virksomhet. Sammen med de andre EØS/EFTA-landene har Norge fremmet et synspunkt som understreker at journalistisk innhold fra redaksjonelle medier bør skjermes, slik at plattformene ikke kan fjerne eller redigere innhold fra slike medier med henvisning til egne brukervilkår. Signalene som kommer fra Brussel, er at dette synspunktet ikke kommer til å bli hørt. Derfor ønsker kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen å etablere en møteplass for de redaktørstyrte mediene og teknologigigantene, med mål om å starte en diskusjon om kjøreregler her i Norge.  

– Jeg har stor forståelse for at dette er krevende å regulere for et samla Europa. Det er ikke alle land som har det solide rammeverket rundt redaksjonell frihet og redaksjonelt ansvar som vi har i Norge. Derfor må vi nå se om vi kan få til noe nasjonalt, sier Anette Trettebergstuen.

 – Jeg mener det finnes et grunnlag for gode løsninger hvis mediene og plattformene setter seg ned sammen. Derfor vil jeg invitere aktørene til et møte på nyåret der jeg kommer til å utfordre dem til å finne fram til felles løsninger og kjøreregler som kan bedre det offentlige ordskiftet. Det er i alles interesse, sier kultur- og likestillingsministeren.

Trettebergstuen har tidligere vært tydelig på at det er en stor prinsipiell utfordring at selskaper som Facebook kan blokkere og moderere lovlig innhold, også fra norske redaktørstyrte medier. På torsdag arrangerte Nordiske Mediedager en debatt med tittelen "Bør norske medier logge av Facebook", der kultur- og likestillingsministeren også deltok.

– Jeg tror ikke svaret ligger i å logge av Facebook. Hvis vi skal komme videre, og få til bedre løsninger for folk, må vi faktisk opp av skyttergravene og snakke sammen. Plattformene og mediene kan for eksempel bli enige om felles retningslinjer for hvordan de skal agere dersom innhold fra redaksjonelle medier bryter plattformenes egne brukervilkår. Jeg er glad for å se at Facebook Norge allerede har flagget at de er åpne for å diskutere hva vi kan gjøre lokalt for at internett skal bli bedre og tryggere for alle, sier Trettebergstuen.